Obtinere avize constructii

eProiecteDeCase.ro ofera pachetul complet de servicii: Proiectare + Executie + Obtinere Autorizatiei de Construire

Va asteptam cu actele terenului, iar noi ne ocupam de absolut toate detaliile. 

Sumele din tabelul de mai jos reprezinta comisionul nostru pentru obtinerea avizului respectiv.
Taxele catre institutii se achita separat.
Actul in care sunt mentionate avizele necesare se numeste Certificat De Urbanism. Acesta se obtine de la primaria de care apartine terenul.
Comisionul nostru pentru obtinerea acestui documet este de 209 lei.
Apoi in functie de fiecare aviz in parte se calculeaza totalul conform preturilor din lista.
Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la numarul 0736.478.471
E-mail de contact: eproiectedecase@gmail.com

Aviz
Tipul Actului
Pret vechi
Pret cu reducere
Protecţia mediuluiAviz de mediu269 RON199 RON
Autorizaţia de mediu249 RON179 RON
Acordul de mediu249 RON189 RON
Autorizare integrata de mediu259 RON189 RON
Alimentare cu apă potabilă şi canalizareAviz de amplasament249 RON189 RON
Aviz de coordonare traseu229 RON169 RON
Aviz pentru concesionare teren239 RON189 RON
Aviz pentru trasare reţea239 RON189 RON
Aviz pentru înstrăinare teren239 RON 189 RON
Aviz pentru organizare de şantier239 RON189 RON
Aviz pentru asigurare debit pentru stingerea incendiului239 RON179 RON
Aviz de principiu249 RON 179 RON
Aviz pentru întocmire de planuri urbanistice249 RON169 RON
Alimentare cu gaze naturaleAviz de amplasament279 RON199 RON
Aviz de traseu249 RON199 RON
Aviz de principiu249 RON199 RON
Alimentare cu energie electricăAviz de amplasament229 RON189 RON
Aviz tehnic de racordare229 RON189 RON
Contract de furnizare a energiei electrice229 RON189 RON
SalubritateContract salubritate229 RON179 RON
TelefonizareAviz telefonizare229 RON179 RON
Direcţia de Sănătate PublicăAutorizaţie sanitară de funcţionare259 RON199 RON
Autoritatea Aeronautică Civilă RomânăAviz construcţii şi amenajări (Aviz A.A.C.R.)259 RON199 RON
Apele româneAviz de amplasament279 RON199 RON
Aviz de gospodărire a apelor269 RON189 RON
Notificare de începere a execuţiei249 RON189 RON
Notificare pentru punerea în funcţiune249 RON 199 RON
Agent termicAviz tehnic de amplasament279 RON199 RON
Aviz tehnic de trasee reţele edilitare259 RON179 RON
Aviz tehnic de racordare249 RON179 RON
Aviz tehnic de debranşare249 RON179 RON
Aviz tehnic de rebranşare239 RON179 RON
Aviz tehnic de separare pe scări239 RON169 RON
Direcţia de Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional
Aviz Direcţia de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional279 RON199 RON
Muzeul de Istorie al Mun. BucureştiAviz Muzeu239 RON189 RON
Oficiul de Cadastru si Publicitate ImobiliaraExtras din Carte Funciara179RON109 RON
Ortofotoplan179RON109 RON
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală
Aviz Utilizare produse de protectie a plantelor clasificate ca
foarte toxice (T+) si toxice (T)
279 RON199 RON
Autorizatie pentru prestari de servicii cu produse de protectie
a plantelor
279 RON199 RON
Agenţia Naţională de îmbunătăţiri FunciarAviz A.N.I.F.279 RON199 RON
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania
Acord amplasare şi/sau execuţie de lucrări în zona drumurilor
naţionale pentru construcţii
279 RON199 RON
Acord pentru amplasarea în zona drumurilor naţionale a
instalaţiilor
279 RON199 RON
Acord amplasare panouri publicitare în zona drumurilor
naţionale
269 RON199 RON
Acord amplasare şi/sau execuţie de lucrări pentru planuri
urbanistice zonale(P.U.Z.) şi de detaliu(P.U.D.)- construcţii
249 RON189 RON
Acord pentru planuri urbanistice generale (PUG)249 RON169 RON
Prelungirea valabilităţii acordului prealabil pentru construcţii şi
instalaţii
259 RON199 RON
Transport urbanAviz de însoţire a mărfii229 RON169 RON
Inspectoratul pentru Situaţii de UrgenţăAviz de securitate la incendiu259 RON199 RON
Aviz de protecţie civilă259 RON199 RON
Număr poştalAviz tehnic pentru număr poştal229 RON169 RON
Inspectoratul de Stat în ConstrucţiiAcord ISC pentru intervenţii asupra construcţiilor existente229 RON199 RON
Aviz pentru inceperea lucrarii259 RON189 RON
Aviz de finalizarea lucrarii259 RON189 RON
Consiliul Judeţean pentru
proiectul(propunerea) de Autorizaţie de
Construire/Desfiinţare
Aviz structură de specialitate249 RON199 RON
Transport PublicAviz Transport Public239 RON169 RON
Iluminat publicAviz edilitare239 RON169 RON
Ministerul CulturiiAviz Ministerul Culturii279 RON199 RON
Administratia Domeniului Public de SectorAcord ADP de sector259 RON179 RON
Directia Silvica - RomsilvaAviz Directia Silvica249 RON189 RON
Administratia Lacuri Parcuri si Agrement
Bucuresti (ALPA)
Aviz ALPA259 RON189 RON
Comisia tehnica de circulatiiAviz parcare de resedinta239 RON169 RON
Precoordonare Retele edilitareAviz precoordonare retele edilitare259 RON199 RON
Agentia Nationala de Cadastru Si
Publicitate Imobiliara
Aviz receptie la terminarea lucrarilor de constructii269 RON169 RON
Aviz incepere lucrari259 RON169 RON
Aviz lucrari fotogrammetrice259 RON169 RON
Certificate de Urbanism279 RON209 RON
Autorizatie de construire279 RON209 RON