Obtinere avize constructii

eProiecteDeCase.ro ofera PACHET COMPLET DE SERVICII: Proiectare + Executie + Obtinere Autorizatiei de Construire

Va asteptam cu actele terenului, iar noi ne ocupam de absolut toate detaliile.

Sumele din tabelul de mai jos reprezinta comisionul nostru pentru obtinerea avizului respectiv.
Taxele catre institutii se achita separat.

Actul in care sunt mentionate avizele necesare se numeste Certificat De Urbanism. Acesta se obtine de la primaria de care apartine terenul.
Comisionul nostru pentru obtinerea acestui documet este de 209 lei.
Apoi in functie de fiecare aviz in parte se calculeaza totalul conform preturilor din lista.

Protectia mediului

Aviz de mediu
Pret: 199 lei (redus de la 269 lei)

Autorizatia de mediu
Pret: 179 lei (redus de la 249 lei)

Acordul de mediu
Pret: 189 lei (redus de la 249 lei)

Autorizare integrata de mediu
Pret: 189 lei (redus de la 259 lei)

Salubritate

Contract salubritate
Pret: 179 lei (redus de la 229 lei)

Aviz telefonizare

Aviz telefonizare
Pret: 179 lei (redus de la 229 lei)

Alimentare cu apa potabila si canalizare

Aviz de amplasament
Pret: 189 lei (redus de la 249 lei)

Aviz de coordonare traseu
Pret: 169 lei (redus de la 229 lei)

Aviz pentru concesionare teren
Pret: 189 lei (redus de la 239 lei)

Aviz pentru trasare retea
Pret: 189 lei (redus de la 239 lei)

Aviz de amplasament
Pret: 189 lei (redus de la 249 lei)

Aviz pentru instrainare teren
Pret: 189 lei (redus de la 239 lei)

Aviz pentru organizare de santier
Pret: 189 lei (redus de la 239 lei)

Aviz pentru asigurare debit pentru stingerea incendiului
Pret: 179 lei (redus de la 239 lei)

Aviz de principiu
Pret: 179 lei (redus de la 249 lei)

Aviz pentru intocmire de planuri urbanistice
Pret: 169 lei (redus de la 249 lei)

Alimentare cu gaze naturale

Aviz de amplasament
Pret: 199 lei (redus de la 279 lei)

Aviz de traseu
Pret: 199 lei (redus de la 249 lei)

Aviz de principiu
Pret: 199 lei (redus de la 249 lei)

Directia de Sanatate Publica

Autorizatie sanitara de functionare
Pret: 199 lei (redus de la 259 lei)

Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Aviz constructii si amenajari (Aviz A.A.C.R.)
Pret: 199 lei (redus de la 259 lei)

Alimentare cu energie electrica

Aviz de amplasament
Pret: 189 lei (redus de la 229 lei)

Aviz tehnic de racordare
Pret: 189 lei (redus de la 229 lei)

Contract de furnizare a energiei electrice
Pret: 189 lei (redus de la 229 lei)

Apele romane

Aviz de amplasament
Pret: 199 lei (redus de la 279 lei)

Aviz de gospodarire a apelor
Pret: 189 lei (redus de la 269 lei)

Notificare de incepere a executiei
Pret: 189 lei (redus de la 249 lei)

Notificare pentru punerea in functiune
Pret: 199 lei (redus de la 249 lei)

Agent termic

Aviz tehnic de amplasament
Pret: 199 lei (redus de la 279 lei)

Aviz tehnic de trasee retele edilitare
Pret: 179 lei (redus de la 259 lei)

Aviz tehnic de racordare
Pret: 179 lei (redus de la 249 lei)

Aviz tehnic de debransare
Pret: 179 lei (redus de la 249 lei)

Aviz tehnic de rebransare
Pret: 179 lei (redus de la 239 lei)

Aviz tehnic de separare pe scari
Pret: 169 lei (redus de la 239 lei)

Directia de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National

Aviz Directia de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National
Pret: 199 lei (redus de la 279 lei)

Muzeul de Istorie al Mun. Bucuresti

Aviz Muzeu
Pret: 189 lei (redus de la 239 lei)

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Extras din Carte Funciara
Pret: 109 lei (redus de la 179 lei)

Ortofotoplan
Pret: 109 lei (redus de la 179 lei)

Agentia Nationala de imbunatatiri Funciare

Aviz A.N.I.F.
Pret: 199 lei (redus de la 279 lei)

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Aviz Utilizare produse de protectie a plantelor clasificate ca
foarte toxice (T+) si toxice (T)

Pret: 199 lei (redus de la 279 lei)

Autorizatie pentru prestari de servicii cu produse de protectie
a plantelor

Pret: 199 lei (redus de la 279 lei)

Autorizatie de construire

Autorizatie de construire
Pret: 209 lei (redus de la 279 lei)

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania

Acord amplasare si/sau executie de lucrari in zona drumurilor
nationale pentru constructii

Pret: 199 lei (redus de la 279 lei)

Acord pentru amplasarea in zona drumurilor nationale a
instalatiilor

Pret: 199 lei (redus de la 279 lei)

Acord amplasare panouri publicitare in zona drumurilor
nationale

Pret: 199 lei (redus de la 269 lei)

Acord amplasare si/sau execuţie de lucrari pentru planuri
urbanistice zonale (P.U.Z.) si de detaliu(P.U.D.) – constructii

Pret: 189 lei (redus de la 249 lei)

Acord pentru planuri urbanistice generale (PUG)
Pret: 169 lei (redus de la 249 lei)

Prelungirea valabilitatii acordului prealabil pentru constructii si
instalatii

Pret: 199 lei (redus de la 259 lei)

Transport urban

Aviz de insotire a marfii
Pret: 169 lei (redus de la 229 lei)

Transport public

Aviz Transport Public
Pret: 169 lei (redus de la 239 lei)

Iluminat public

Aviz edilitare
Pret: 169 lei (redus de la 239 lei)

Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara

Aviz receptie la terminarea lucrarilor de constructii
Pret: 169 lei (redus de la 269 lei)

Aviz incepere lucrari
Pret: 169 lei (redus de la 259 lei)

Aviz lucrari fotogrammetrice
Pret: 169 lei (redus de la 259 lei)

Directia Silvica - Romsilva

Aviz Directia Silvica
Pret: 189 lei (redus de la 249 lei)

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

Aviz de securitate la incendiu
Pret: 199 lei (redus de la 259 lei)

Aviz de protectie civila
Pret: 199 lei (redus de la 259 lei)

Numar postal

Aviz tehnic pentru numar postal
Pret: 169 lei (redus de la 229 lei)

Ministerul Culturii

Aviz Ministerul Culturii
Pret: 199 lei (redus de la 279 lei)

Comisia tehnica de circulatii

Aviz parcare de resedinta
Pret: 169 lei (redus de la 239 lei)

Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPA)

Aviz ALPA
Pret: 189 lei (redus de la 259 lei)

Inspectoratul de Stat in Constructii

Acord ISC pentru interventii asupra constructiilor existente
Pret: 199 lei (redus de la 229 lei)

Aviz pentru inceperea lucrarii
Pret: 189 lei (redus de la 259 lei)

Aviz de finalizarea lucrarii
Pret: 189 lei (redus de la 259 lei)

Consiliul Judetean pentru proiectul (propunerea) de Autorizatie de Construire/Desfiintare

Aviz structura de specialitate
Pret: 199 lei (redus de la 249 lei)

Administratia Domeniului Public de Sector

Acord ADP de sector
Pret: 179 lei (redus de la 259 lei)

Precoordonare Retele edilitare

Aviz precoordonare retele edilitare
Pret: 199 lei (redus de la 259 lei)

Certificate de Urbanism

Certificat de Urbanism
Pret: 209 lei (redus de la 279 lei)